Polityka prywatności serwisu www.aldrew.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług .
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Przedsiębiorstwo wielobranżowe Aldrew export-import z siedzibą ul.Armii Krajowej 13a, 23-460 Józefów, NIP: 918-00019-15

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
6. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
7. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
9. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.aldrew.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

Przebsiębiorstwo "Aldrew" prowadzi przetarcie drewna miękkiego sosnowego oraz jodłowego. W skład jego oferty wchodzą stałe produkty jak również realizowane indywidualne zamówienia. Produkujemy zarówno deski krawędziaki jak również brusy konstrukcyjne do budowy domów. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych stale kontrolowanych i wymienianych maszyn tnących wyroby pozbawione są wad takich jak krzywizny, falowania nierówne wymiary.

 

KRÓCIAK

GR.25 mm

dł. 1,20 mb ÷ 2,10 mb

 

TARCICA IGLASTA

GR.25mm

dł. 2,60 mb ÷ 2,80 mb

dł. 3,00 mb ÷ 4,00 mb

dł. 4,00mb ÷ 5,50 mb

 

TARCICA IGLASTA

GR.32 mm ; 38 mm ; 40 mm ; 50 mm

dł. 2,60 mb

dł. 2,800 mb ÷ 3,90 mb

dł. 4,00 mb - 5,00 mb

 

ŁATA SOSNOWA

4 x 5 ; 5 x 5 ; i inne przekroje

dł. 2,60 mb

dł. 2,80 mb ÷ 3,90 mb

dł. 4,00 mb ÷ 5,00 mb

 

KONTRŁATA

2,5 x 5 i inne przekroje od 1,mb do 5,00 mb

 

KRAWĘDZIAKI RÓŻNE PRZEKROJE

dł. do 4,00 mb

dł. 4,00 mb.÷ 6,90mb

dł. 7,00 mb ÷ 8,90 mb

dł. 9,00mb. i powyżej

 

STOJAKI , STEMPLE

dł. 3,00mb

dł. 4,00mb

Połowice dł. 3,00mb

dł. 4,00mb

w budowie

4. Słupy

           
            4.1. Słupy chmielowe

           

            Słupy chmielowe nasza firma wykonuje zgodnie z ogólnymi warunkami przyjętymi dla tego typu konstrukcji jak również realizuje zamówienia na podstawie indywidualnych wymagań klienta pod względem długości jak również średnic zamówionych słupów co umożliwia realizację indywidualnych preferencji odnośnie wymiaru słupów jak również zwiększa możliwość negocjacji ceny.

            Słupy są sezonowane i suszone do poziomu wilgotności sięgającego 25% a kolejno impregnowane olejem kreozotowym typu EKO B metodą ciśnieniowo-próżniową co zapewnia ich żywotność sięgającą 25 lat i spełnienie wszelkich warunków ekologicznych.

 

Standardowe długości słupów :
800 mm  900 mm 

 

Szczegółowe wymiary przedstawia rysunek.
Inne wymiary dostępne na zamówienie.

 


           

 

 

 

 

Półpalisada